(Test) แบบสอบถามความพึงพอใจ กลางปี (แผนก HR) (copy)

1.ให้คะแนนความพึงพอใจ 1-10 (10 คือพึงพอใจมากที่สุด) (copy)

2.เพราะเหตุใดจึงให้คะแนนเท่านี้ (copy)

3.ส่วนที่ควรปรับปรุง (copy)