(Test) แบบสอบถามความพึงพอใจ กลางปี (แผนก IT)

1.ให้คะแนนความพึงพอใจ 1-10 (10 คือพึงพอใจมากที่สุด)

2.เพราะเหตุใดจึงให้คะแนนเท่านี้

3.ส่วนที่ควรปรับปรุง